hit counter

Clarasvænge

Gå til indhold

Hoved menu:

/
Seneste nyheder ...

 • 7 lejligheder solgt i 2017
 • 1 lejlighed til salg - klik her
 • Tilmeld dig Facebook-gruppen Clarasvænge her
 • Se information vedr. Nabohjælp her
 • Dig - og din hund. Læs mere her
 • Se ventelister garager/ekstra kld.rum her
 • Er motion noget for dig? - så læs her
 • Læs referater fra generalforsamlinger 2017
 • 4 trappeopgange malet i 2017. Se mere her
 • Der renoveres karnaptårn Clarasvej 4 th.
 • Læs om ejerforeningens hjertestarter her
  -


Korte informationer ...

 • Kik af og til på husordenen her

 • Internet og TV-programmer - Læs her
 • Hvordan undgår du ID-tyveri? Læs her
 • Læs om indeklima og se videoer her
 • Beredskab Gentofte: Ingen bolig uden røgalarm
 • Læs om affaldsbehandling her
 • Er du støjmæssigt en god nabo? Læs mere
 • Læs referater bestyrelsesmøder (5. okt.)
 • Næste bestyrelsesmøde: 2. nov. kl. 19
 • Læs nyt om internet fra bolig:net her
 • Se udførte arbejder/aktiviteter her
 • Rens afløb pyha... her
Renovering karnaptårne - Murermester H.P. Jensen har meddelt, at stillads
Clarasvej 4 th. 16. okt. flyttes til Clarasvej 6 th. Vær opmærksom på evt. støvgener.
Reparation og udskiftning af ejendommens fællesinstallationer
foranstaltes og betales af ejerforeningen.


Læs/download oktober opslag her

Storskrald: 12. og 26. okt.
Storskrald sættes ud på Clarasvej til højre for avis- og flaskecontainerne. Du kan tidligst sætte storskrald ud om efter-middagen/aftenen på de anførte datoer. Afhentning sker... Læs mere

Næste bestyrelsesmøde
Næste bestyrelsesmøde afholdes torsdag den 2. november kl. 19.00. Den første halve time kan du komme forbi, hvis du ønsker at få svar på et spørgsmål eller at vende en sag med... Læs mere


Læs/download 'Gentofte lige nu' her  -  Udkommer 6 gange årligt
Skal du lade vandet løbe, før du drikker det?
I Danmark er vi så heldige, at vi kan drikke vandet direkte fra hanen helt uden problemer.
Men behøver man egentlig at lade vandet løbet lidt, inden man drikker det?
Du skal lade vandet løbe, inden du drikker det.
Det anbefales bl.a. af Miljøstyrelsen.
Er du også en af dem, der overvejer det, hver gang du tænder for vandhanen? Kan jeg egentlig bare drikke vandet, eller skal det løbe lidt?


Læs mere om håndværkerfradrag her - www.3byggetilbud.dk stiller infografik til rådighed


   Clarasvej 2-8 og Ordrupvej 4-22

    Uddrag af facts om ejendommen


 • Læs/download information her

 • Ejendommen er opført i 1936 - og fungerede - indtil opdelingen i ejerlejligheder i 1970’erne - som en ren udlejningsejendom

 • Ejendommen er opdelt i 3 blokke:
  Blok 1 = Cla
  rasvej 2-8

 • Blok 2 = Ordrupvej 4-14
  Blok 3 = Ordrupvej 16-22
  hver med en fjernvarmefordelingscentral
  installeret i 1989


 • Ejendommems består af 84 lejligheder - fordelt i 14 opgange + en forretning på hjørnet af Ordrupvej/Clarasvej

 • Ejerforeningen har 22 garager, hvoraf 2 anvendes af ejerforeningen. De resterende 20 udlejes til en meget rimelig leje - og dermed er der ofte en venteliste

 • Bygningerne er opført i gule mursten, karnaptårnene i røde mursten. I 1982-83 blev altanerne totalrenoveret - og nye vinduer med 3-lags-termoruder og udvendig kobber-beklædning monteret

 • Alle tage totalrenoveret i 1989 med røde, gennemfarvede B&C-cementtagsten

 • I forbindelse med brandsikring i juli 1999 er alle entrédøre og døre i trappehalsene udskiftet. Kælderhalse i opgangene har i 2015 fået flot klinkebelægning

 • 2 karnaptårne renoveres normalt hvert år

 • Udeområderne består af større og mindre haveanlæg. Langs rosenbedet (stor græs-plæne) er der overdækket sidde-grill-plads

 • Der er kun indkørsel fra Clarasvej.
  Alle asfalterede køreveje på ejendommen er brandveje, hvorfor parkering - ifølge kommunens brandmyndigheder - ikke er tilladt

 • Gentofte Kommunes lokalplan 380 - en temaplan for bevaringsværdige bygninger - er vedtager 24-04-2017. Clarasvænge angives som en 'fin bolig-bebyggelse' med bevaringsværdi 3. Se mere her


 • Fakta om Gentofte Kommune her


 
Copyright 2015 - EJ-administration
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu