hit counter
Real Time Web Analytics

Clarasvænge

Gå til indhold

Hoved menu:


Seneste nyheder ...

 • 4 lejligheder solgt i 2016
 • 3 lejligheder til salg - klik her
 • Tilmeld dig Facebook-gruppen Clarasvænge her
 • Se information vedr. Nabohjælp her
 • Læs om aktuelle arbejder - og meget mere her
 • Dig - og din hund. Læs mere her
 • Se ventelister garager/ekstra kld.rum her
 • Læs om regnvandsprojektet her
 • VIS HENSYN - rens hundepoter og trappetrin
 • Er motion noget for dig? - så læs her
 • Infomøde 7. dec. ny vedtægt og husorden


Korte informationer ...

 • Kik af og til på husordenen her

 • Internet og TV-programmer - Læs her
 • Hvordan undgår du ID-tyveri? Læs her
 • Læs om indeklima og se videoer her
 • Læs om 'Rens afløb i køkken og bad' her
 • Læs om farlige husholdningskemikalier her
 • Beredskab Gentofte: Ingen bolig uden røgalarm
 • Læs om affaldsbehandling her
 • Er du støjmæssigt en god nabo? Læs mere
 • Læs referat bestyrelsesmøde 17. november
 • Næste bestyrelsesmøde: 8. december kl. 19
 • Læs NYT om internet fra bolig:net her
   Clarasvej 2-8 og Ordrupvej 4-22

    Uddrag af facts om ejendommen


 • Læs/download information her

 • Ejendommen er opført i 1936 - og fungerede - indtil opdelingen i ejerlejligheder i 1970’erne - som en ren udlejningsejendom

 • Ejendommen er opdelt i 3 blokke:
  Blok 1 = Clarasvej 2-8
  Blok 2 = Ordrupvej 4-14
  Blok 3 = Ordrupvej 16-22
  hver med en fjernvarmefordelingscentral
  installeret i 1989


 • Ejendommems består af 84 lejligheder - fordelt i 14 opgange + en forretning på hjørnet af Ordrupvej/Clarasvej

 • Ejerforeningen har 22 garager, hvoraf 2 anvendes af ejerforeningen. De resterende 20 udlejes til en meget rimelig leje - og dermed er der ofte en venteliste

 • Bygningerne er opført i gule mursten, karnaptårnene i røde mursten. I 1982-83 blev altanerne totalrenoveret - og nye vinduer med 3-lags-termoruder og udvendig kobber-beklædning monteret

 • Alle tage totalrenoveret i 1989 med røde, gennemfarvede B&C-cementtagsten

 • I forbindelse med brandsikring i juli 1999 er alle entrédøre og døre i trappehalsene udskiftet. Kælderhalse i opgangene har i 2015 fået flot klinkebelægning

 • 2 karnaptårne renoveres normalt hvert år

 • Udeområderne består af større og mindre haveanlæg. Langs rosenbedet (stor græs-plæne) er der overdækket sidde-grill-plads

 • Der er kun indkørsel fra Clarasvej.
  Alle asfalterede køreveje på ejendommen er brandveje, hvorfor parkering - ifølge kommunens brandmyndigheder - ikke er tilladt

 • Gentofte Kommunes forslag til lokalplan 380 - en temaplan for bevaringsværdige bygninger - er i offentlig høring i perioden den 23. november 2016 til 25. januar 2017. Clarasvænge angives som en 'fin boligbebyggelse'  med bevaringsværdi 3.

PÅ GRUND AF ASFALTERING AF DE OPGRAVEDE OMRÅDER PÅ KØREVEJENE VIL DER VÆRE LUKKET FOR IND- OG UDKØRSEL, ONSDAG DEN 7. DECEMBER KL. 07:00-16:00. Alt ind- og udkørsel i gården bedes derfor begrænset til det absolut nødvendige. Vi henviser til, at biler kan parkeres på Clarasvej eller Ordrupvej.

Bestyrelsen inviterer til informationsmøde den 7. december om forslag til ny vedtægt og husorden. Mødet afholdes i lokalet Clarasvej 4, kld. Invitation og forslag er omdelt/udsendt til ejerforeningens medlemmer. Medlemmerne kan læse mere her - og indsende spørgsmål her til vedtægtsudvalget På mødet serveres glögg og æbleskiver. Der holdes i år ikke juletræsfest.

Nyt asfaltslidlag kan desværre alligevel ikke lægges i december. GRklima har meddelt, at alle opgravede områder på kørevejene først skal fyldes op med asfalt. Efter dette skal opfyldningen have mulighed for at sætte sig, således at det nye asfaltslidlag ikke efterfølgende får nogle lunker.

Gentofte Kommunes forslag til lokalplan 380 - en temaplan for bevaringsværdige bygninger
er i offentlig høring i perioden den 23. november 2016 til 25. januar 2017- Læs mere
Clarasvænge angives som en 'fin boligbebyggelse'  med bevaringsværdi 3.

Regnvandsprojektet udføres af firmaet GRklima, der på sin hjemmeside viser en række tilsvarende projekter.
                              Bunker ved blok 2
                             Bunker ved blok 2
              Område ved bunker blok 1 er færdigt
               Område ved bunker blok 1 er færdigt

Storskrald: 8. og 22. deceember
Storskrald sættes ud på Clarasvej til højre for avis- og flaskecontainerne. Du kan tidligst sætte storskrald ud om efter-middagen/aftenen på de anførte datoer. Afhentning sker... Læs mere

Regnvandsprojektet - status
Rullegræs og reetablering af grønne områder. Nu er regnvejrsprojektet ved at være ved vejs ende. På den store plæne ud mod Ordrupvej, er der lagt rullegræs over hele området... Læs mere

Infomøde om ny vedtægt
Bestyrelsen har valgt at springe julearrangementet over i år, og i stedet ønske glædelig jul når vi holder informationsmøde om forslag til ny vedtægt og husorden... Læs mere

Ny aftale - billigere internet
Da den tidligere aftale om højhastighedsinternet med 4 forskellige hastigheder (højeste hastighed 100 Mbit/s op/ned til kr. 299/md.) udløb her i efteråret, har bestyrelsen... Læs mere

Næste bestyrelsesmøder
Bestyrelsen mødes 8. december og 5. januar. Møderne starter kl. 19.00, og frem til kl. 19.30 er det muligt at komme forbi med forslag, sager eller andet relevant, som du ønsker... Læs mere

Nabohjælp i julen
Husk at give dine naboer eller viceværten dine kontaktoplysninger, hvis du er bortrejst i julen og hen over nytåret. Det har vist at være en god ide, hvis der opstår akutte.... Læs mere

Farvevalg opgange - din farve?
I december skal du være med til at stemme om, hvilken farve din opgang skal have i fremtiden. Bestyrelsen har valgt at tage udgangspunkt i udvalget af de stilhistoriske farver fra.... s mere

Sko/støvler ikke i opgange
Der er desværre en del fodtøj, der står ude i trappeopgangene. Det er både er kedeligt at se på for naboerne og er med til at besværliggøre rengøringen af trapperne. Derfor.... s mere

Læs mere om håndværkerfradrag her - www.3byggetilbud.dk stiller infografik til rådighed

Er du støjmæssigt en god nabo?
Du kan selv være med til at nedbringe støjniveauet i Clarasvænge - og således undgå at genere dine naboer ved at følge disse enkle råd i det daglige

Varmeregnskaber 2015 - mere om varme her
Rundsendt pr. mail. Omdelt til lejligheder uden mail-adresse. Tilbagebetalinger modregnes i fællesbidraget for maj måned. Evt. indsigelser kan sendes til administrator - gerne via kontakt på clarasvaenge.dk. 61 lejligheder får tilbagebetalt i alt kr. 63.795 og 23 lejligheder efterbetaler i alt kr. 16.069.

APP til det ny vaskeri - klik her   
På forsiden for E/F Clarasvænge ses 4 ikoner - hvoraf 2 beskriver hvorledes beboerne kan logge ind og opsætte APPen. Øverst ses 6 menupunkter.

Information om indeklima ++ - læs mere her
Til alle beboere med mail-adresse er der udsendt en pdf-fil med omfattende oplysninger om indeklima og foranstaltninger mod skimmelsvamp m.m.
Forsiden er en kort historisk info om 'Den gamle dame Clara(svænge)' skrevet af Finn Borup Sørensen.
Øvrige beboere har fået information på papir.


 
Copyright 2015 - EJ-administration
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu