hit counter

Clarasvænge

Gå til indhold

Hoved menu:


Seneste nyheder ...

 • 4 lejligheder solgt i 2016
 • 4 lejligheder solgt i 2017
 • 2 lejligheder til salg - klik her
 • Tilmeld dig Facebook-gruppen Clarasvænge her
 • Se information vedr. Nabohjælp her
 • Dig - og din hund. Læs mere her
 • Se ventelister garager/ekstra kld.rum her
 • VIS HENSYN - rens hundepoter og trappetrin
 • Er motion noget for dig? - så læs her
 • Læs referater fra generalforsamlinger
 • Årets LOPPEMARKED afholdes 20. maj


Korte informationer ...

 • Kik af og til på husordenen her

 • Internet og TV-programmer - Læs her
 • Hvordan undgår du ID-tyveri? Læs her
 • Læs om indeklima og se videoer her
 • Læs om 'Rens afløb i køkken og bad' her
 • Beredskab Gentofte: Ingen bolig uden røgalarm
 • Læs om affaldsbehandling her
 • Er du støjmæssigt en god nabo? Læs mere
 • Læs referat bestyrelsesmøder 6. april
 • Næste bestyrelsesmøde: 4. maj kl. 19
 • Læs nyt om internet fra bolig:net her
 • Se udførte arbejder/aktiviteter her


Se/download indkaldelse og øvrige bilag og informationer
Infobrev med registrerings- og stemmesedler i farver omdelt 25. april til postkasser i Clarasvænge.
Alle ejere - også de eksternt boende - er informeret pr. mail 25. april
De nye vedtægter - med mange nye §§ - er under tinglysning
Vedtægter og husorden kan hentes på viceværtens kontor eller downloades her

Malermester Lene Andersson fortsætter med 2 opgange
Ordrupvej 4 og Clarasvej 8
Malerarbejdet Clarasvej 8 er færdigmeldt. Ordrupvej 4 er startet op.


Varmeregnskaber udsendt 18-04-2017
Der vil være tilbage- og efterbetalinger samt ny ac varme pr. 1. maj.

Storskrald: 13. og 27. april
Storskrald sættes ud på Clarasvej til højre for avis- og flaskecontainerne. Du kan tidligst sætte storskrald ud om efter-middagen/aftenen på de anførte datoer. Afhentning sker... Læs mere

Trampolin på græs
Trampolinen bliver sat op igen på legepladsen i weekenden den 8.-9. april. Der et sæt sikkerheds- og brugsregler, som du og børnene skal være klar over. Der kan hoppes... Læs mere

Tag fodtøjet med indenfor
Bestyrelsen vil igen opfordre til, at fodtøj ikke står i opgangene foran hoveddørene. Fodtøjet er til gene for naboerne, og det er i vejen, når trapperne skal gøres rent. I Clarasvænges... Læs mere

Næste bestyrelsesmøde
Næste bestyrelsesmøde afholdes torsdag den 4. maj kl. 19.00. Den første halve time kan du komme forbi, hvis du ønsker at få svar på et spørgsmål eller at vende en sag med... Læs mere

Generalforsamling 27. april
Bestyrelsen stiller følgende forslag til behandling på dette års general-forsamling: En løbende genoptagelse af indbetalinger til grundfonden. For 2017 med med kr. 4,60 pr... Læs mere

Forslag til generalforsamlingen
Har du et forslag, som du vil have behandlet på generalforsamlingen, så send det til formand Karin Harvest senest to uger før generalforsamlingen. Forslag fra medlemmer... s mere

Valg til bestyrelsen
Karin Harvest og Christian Thing genopstiller ikke til bestyrelsen. Suppleant Michael Brock Jeppesen genopstiller heller ikke. Finn Borup Sørensen, som også er på valg, som også er på... s mere

Forhindret - skriv en fuldmagt
Er du forhindret i at deltage på generalforsamlingen den 27. april, så giv bestyrelsen eller en nabo i Clarasvænge din fuldmagt. Da det langt fra er alle beboere, der deltager... s mereLæs mere om håndværkerfradrag her - www.3byggetilbud.dk stiller infografik til rådighed


   Clarasvej 2-8 og Ordrupvej 4-22

    Uddrag af facts om ejendommen


 • Læs/download information her

 • Ejendommen er opført i 1936 - og fungerede - indtil opdelingen i ejerlejligheder i 1970’erne - som en ren udlejningsejendom

 • Ejendommen er opdelt i 3 blokke:
  Blok 1 = Cla
  rasvej 2-8

 • Blok 2 = Ordrupvej 4-14
  Blok 3 = Ordrupvej 16-22
  hver med en fjernvarmefordelingscentral
  installeret i 1989


 • Ejendommems består af 84 lejligheder - fordelt i 14 opgange + en forretning på hjørnet af Ordrupvej/Clarasvej

 • Ejerforeningen har 22 garager, hvoraf 2 anvendes af ejerforeningen. De resterende 20 udlejes til en meget rimelig leje - og dermed er der ofte en venteliste

 • Bygningerne er opført i gule mursten, karnaptårnene i røde mursten. I 1982-83 blev altanerne totalrenoveret - og nye vinduer med 3-lags-termoruder og udvendig kobber-beklædning monteret

 • Alle tage totalrenoveret i 1989 med røde, gennemfarvede B&C-cementtagsten

 • I forbindelse med brandsikring i juli 1999 er alle entrédøre og døre i trappehalsene udskiftet. Kælderhalse i opgangene har i 2015 fået flot klinkebelægning

 • 2 karnaptårne renoveres normalt hvert år

 • Udeområderne består af større og mindre haveanlæg. Langs rosenbedet (stor græs-plæne) er der overdækket sidde-grill-plads

 • Der er kun indkørsel fra Clarasvej.
  Alle asfalterede køreveje på ejendommen er brandveje, hvorfor parkering - ifølge kommunens brandmyndigheder - ikke er tilladt

 • Gentofte Kommunes forslag til lokalplan 380 - en temaplan for bevaringsværdige bygninger - har været i offentlig høring i perioden den 23. november 2016 til 25. januar 2017. Clarasvænge angives som en 'fin boligbebyggelse'  med bevaringsværdi 3


 • Fakta om Gentofte Kommune her


 
Copyright 2015 - EJ-administration
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu