hit counter

Clarasvænge

Gå til indhold

Hoved menu:


Seneste nyheder ...

 • 4 lejligheder solgt i 2016
 • 5 lejligheder solgt i 2017
 • 1 lejlighed til salg - klik her
 • Tilmeld dig Facebook-gruppen Clarasvænge her
 • Se information vedr. Nabohjælp her
 • Dig - og din hund. Læs mere her
 • Se ventelister garager/ekstra kld.rum her
 • VIS HENSYN - rens hundepoter og trappetrin
 • Er motion noget for dig? - så læs her
 • Læs referater fra generalforsamlinger 2017
 • 4 trappeopgange malet i 2017


Korte informationer ...

 • Kik af og til på husordenen her

 • Internet og TV-programmer - Læs her
 • Hvordan undgår du ID-tyveri? Læs her
 • Læs om indeklima og se videoer her
 • Læs om 'Rens afløb i køkken og bad' her
 • Beredskab Gentofte: Ingen bolig uden røgalarm
 • Læs om affaldsbehandling her
 • Er du støjmæssigt en god nabo? Læs mere
 • Læs referat bestyrelsesmøder 4.maj
 • Næste bestyrelsesmøde: 1. juni kl. 19
 • Læs nyt om internet fra bolig:net her
 • Se udførte arbejder/aktiviteter her
Fællesbidrag og grundfondsbidrag
Som følge af vedtagelsen af forslaget om genoptagelse af indbetalinger til grundfonden,
starter opkrævning pr. 1. juni. Fællesbidraget er samtidig reduceret med et tilsvarende beløb.
For perioden januar-maj - hvor der er opkrævet fællesbidrag med en stigning på 4%
men intet bidrag til grundfonden - sker regulering rent bogføringsmæssigt.

Bestyrelsen har på møde 4. maj konstitueret sig således:
Formand: Finn Borup Sørensen
Næstformand: John Green Hansen
Vedligeholdelsesudvalg: Finn Borup Sørensen, John Green Hansen, Birthe Rancke-Madsen og Julie Fabricius
Haveudvalg: Birthe Rancke-Madsen, Hanne Schønemann, Julie Fabricius og Mette Culmsee
Administratorudvalg: Finn Borup Sørensen, Anne Hommel, Birthe Rancke-Madsen og Hanne Schønemann
Motionsrumsudvalg (midlertidigt): Finn Borup Sørensen og John Green Hansen

 Se bilag, informationer, resultater og REFERAT her
Den nye vedtægt - med mange nye §§ - er nu tinglyst
Vedtægter og husorden kan hentes på viceværtens kontor eller downloades her


Varmeregnskaber udsendt 18-04-2017
Der vil være tilbage- og efterbetalinger samt ny ac varme pr. 1. maj.


Næste bestyrelsesmøde
Næste bestyrelsesmøde afholdes torsdag den 1. juni kl. 19.00. Den første halve time kan du komme forbi, hvis du ønsker at få svar på et spørgsmål eller at vende en sag med bestyrelsen... Læs mere

Tag fodtøjet med indenfor
Bestyrelsen vil igen opfordre til, at fodtøj ikke står i opgangene foran hoveddørene. Fodtøjet er til gene for naboerne, og det er i vejen, når trapperne skal gøres rent. I Clarasvænges... s mere

Storskrald: 11. og 25. maj
Storskrald sættes ud på Clarasvej til højre for avis- og flaskecontainerne. Du kan tidligst sætte storskrald ud om efter-middagen/aftenen på de anførte datoer. Afhentning sker... Læs mere

Trampolin på græs
Trampolinen bliver sat op igen på legepladsen i weekenden den 8.-9. april. Der et sæt sikkerheds- og brugsregler, som du og børnene skal være klar over. Der kan hoppes... Læs mereLæs mere om håndværkerfradrag her - www.3byggetilbud.dk stiller infografik til rådighed


   Clarasvej 2-8 og Ordrupvej 4-22

    Uddrag af facts om ejendommen


 • Læs/download information her

 • Ejendommen er opført i 1936 - og fungerede - indtil opdelingen i ejerlejligheder i 1970’erne - som en ren udlejningsejendom

 • Ejendommen er opdelt i 3 blokke:
  Blok 1 = Cla
  rasvej 2-8

 • Blok 2 = Ordrupvej 4-14
  Blok 3 = Ordrupvej 16-22
  hver med en fjernvarmefordelingscentral
  installeret i 1989


 • Ejendommems består af 84 lejligheder - fordelt i 14 opgange + en forretning på hjørnet af Ordrupvej/Clarasvej

 • Ejerforeningen har 22 garager, hvoraf 2 anvendes af ejerforeningen. De resterende 20 udlejes til en meget rimelig leje - og dermed er der ofte en venteliste

 • Bygningerne er opført i gule mursten, karnaptårnene i røde mursten. I 1982-83 blev altanerne totalrenoveret - og nye vinduer med 3-lags-termoruder og udvendig kobber-beklædning monteret

 • Alle tage totalrenoveret i 1989 med røde, gennemfarvede B&C-cementtagsten

 • I forbindelse med brandsikring i juli 1999 er alle entrédøre og døre i trappehalsene udskiftet. Kælderhalse i opgangene har i 2015 fået flot klinkebelægning

 • 2 karnaptårne renoveres normalt hvert år

 • Udeområderne består af større og mindre haveanlæg. Langs rosenbedet (stor græs-plæne) er der overdækket sidde-grill-plads

 • Der er kun indkørsel fra Clarasvej.
  Alle asfalterede køreveje på ejendommen er brandveje, hvorfor parkering - ifølge kommunens brandmyndigheder - ikke er tilladt

 • Gentofte Kommunes forslag til lokalplan 380 - en temaplan for bevaringsværdige bygninger - har været i offentlig høring i perioden den 23. november 2016 til 25. januar 2017. Clarasvænge angives som en 'fin boligbebyggelse'  med bevaringsværdi 3


 • Fakta om Gentofte Kommune her


 
Copyright 2015 - EJ-administration
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu