hit counter
Real Time Web Analytics

Clarasvænge

Gå til indhold

Hoved menu:


Seneste nyheder ...

 • 4 lejligheder solgt i 2016
 • 5 lejligheder til salg - klik her
 • Tilmeld dig Facebook-gruppen Clarasvænge her
 • Se information vedr. Nabohjælp her
 • Læs om aktuelle arbejder - og meget mere her
 • Dig - og din hund. Læs mere her
 • Se ventelister garager/ekstra kld.rum her
 • Læs om regnvandsprojektet her
 • VIS HENSYN - rens hundepoter og trappetrin
 • Er motion noget for dig? - så læs her
 • Afstemning farvevalg opgange se nedenfor


Korte informationer ...

 • Kik af og til på husordenen her

 • Internet og TV-programmer - Læs her
 • Hvordan undgår du ID-tyveri? Læs her
 • Læs om indeklima og se videoer her
 • Læs om 'Rens afløb i køkken og bad' her
 • Beredskab Gentofte: Ingen bolig uden røgalarm
 • Læs om affaldsbehandling her
 • Er du støjmæssigt en god nabo? Læs mere
 • Læs referat bestyrelsesmøder 5. januar
 • Næste bestyrelsesmøde: 2. februar kl. 19
 • Læs NYT om internet fra bolig:net her
 • Se udførte arbejder/aktiviteter her
   Clarasvej 2-8 og Ordrupvej 4-22

    Uddrag af facts om ejendommen


 • Læs/download information her

 • Ejendommen er opført i 1936 - og fungerede - indtil opdelingen i ejerlejligheder i 1970’erne - som en ren udlejningsejendom

 • Ejendommen er opdelt i 3 blokke:
  Blok 1 = Clarasvej 2-8
  Blok 2 = Ordrupvej 4-14
  Blok 3 = Ordrupvej 16-22
  hver med en fjernvarmefordelingscentral
  installeret i 1989


 • Ejendommems består af 84 lejligheder - fordelt i 14 opgange + en forretning på hjørnet af Ordrupvej/Clarasvej

 • Ejerforeningen har 22 garager, hvoraf 2 anvendes af ejerforeningen. De resterende 20 udlejes til en meget rimelig leje - og dermed er der ofte en venteliste

 • Bygningerne er opført i gule mursten, karnaptårnene i røde mursten. I 1982-83 blev altanerne totalrenoveret - og nye vinduer med 3-lags-termoruder og udvendig kobber-beklædning monteret

 • Alle tage totalrenoveret i 1989 med røde, gennemfarvede B&C-cementtagsten

 • I forbindelse med brandsikring i juli 1999 er alle entrédøre og døre i trappehalsene udskiftet. Kælderhalse i opgangene har i 2015 fået flot klinkebelægning

 • 2 karnaptårne renoveres normalt hvert år

 • Udeområderne består af større og mindre haveanlæg. Langs rosenbedet (stor græs-plæne) er der overdækket sidde-grill-plads

 • Der er kun indkørsel fra Clarasvej.
  Alle asfalterede køreveje på ejendommen er brandveje, hvorfor parkering - ifølge kommunens brandmyndigheder - ikke er tilladt

 • Gentofte Kommunes forslag til lokalplan 380 - en temaplan for bevaringsværdige bygninger - er i offentlig høring i perioden den 23. november 2016 til 25. januar 2017. Clarasvænge angives som en 'fin boligbebyggelse'  med bevaringsværdi 3


 • Fakta om Gentofte Kommune her

RESULTAT AF AFSTEMNINGERNE:
Forslaget om ny vedtægt kunne ikke vedtages endeligt, da mindre end 2/3 af de mulige stemmer var repræsenteret. Men da kun 1 lejlighed stemte imod, var der langt mere end 2/3 af de repræsenterede, der stemte ja. Derfor afholdes der yderligere en ekstraordnær generalforsamling - formentlig 2. februar - hvor der kun kræves 2/3 af de repræsenterede stemmer for at vedtage forslaget.
Forslaget om ny husorden kunne vedtages med alm. flertal.
Da kun 2 lejligheder stemte imod, blev forslaget vedtaget med stor majoritet.

Indkaldelse vedr. behandling af bestyrelsens forslag om ny vedtægt           Fuldmagt
og ny husorden er omdelt/udsendt 5. januar

Afstemning om valg af vægfarve til trappeopgange
Vinderen er ........ farve nr. 1 - skarpt forfulgt af farve nr. 2. Læs mere
Malermester Lene Andersson starter op med Ordrupvej 6 tirsdag 10. januar

Gentofte Kommunes forslag til lokalplan 380 - en temaplan for bevaringsværdige bygninger er i offentlig høring i perioden den 23. november 2016 til 25. januar 2017- Læs mere - Clarasvænge angives som en 'fin boligbebyggelse' med bevaringsværdi 3.

Nyt asfaltslidlag kan desværre alligevel ikke lægges i december. GRklima har meddelt, at alle opgravede områder på kørevejene først skal fyldes op med asfalt. Efter dette skal opfyldningen have mulighed for at sætte sig, således at det nye asfaltslidlag ikke efterfølgende får nogle lunker.
Den asfalt der dækker de udgravede render vil blive tromlet i janar, så overfladen kommer i niveau med den øvrige asfalt.
Regnvandsprojektet er udført af firmaet GRklima, der på sin hjemmeside viser en række tilsvarende projekter.

Storskrald: 5. og 19. januar
Storskrald sættes ud på Clarasvej til højre for avis- og flaskecontainerne. Du kan tidligst sætte storskrald ud om efter-middagen/aftenen på de anførte datoer. Afhentning... Læs mere

Regnvandsprojektet - mangler
Bestyrelsen skal sammen med viceværten gennemgå resultatet af regnvandssprojektet. Der er flere steder, der virker ufærdige, fx den midlertidige og meget ujævne asfalt... Læs mere

Luft i varmesystemet
Der er af og til luft i varmesystemet i blok 1, hvilket medfører at varmetilførslen kører ustabilt. Derfor kommer der et ur på strengsystemet (varmepumpen) med en... Læs mere

Næste bestyrelsesmøde
Næste bestyrelsesmøde afholdes torsdag den 2. februar kl.19.00. Den første halve time kan du komme forbi, hvis du ønsker at få svar på et spørgsmål eller at vende en sag med bestyrelsen... Læs mere

Årsaflæsning af varmemålere
sker i januar. Brunata aflæser de nye målere via radioudstyr udefra. Derfor er det kun nødvendigt, at Brunata får adgang til de lejligheder hvor aflæsningen viser fejl. Husk at informere... s mere

”Warm grey” vinder farvevalget
Det blev farven ”Warm Grey”, der fik flest stemmer ved  Farvevalget 2016. 43 lejligheder afgav stemmer. Træværk og tremmer på trappegelændere bliver malet hvide (brækket hvid)... s mereLæs mere om håndværkerfradrag her - www.3byggetilbud.dk stiller infografik til rådighed

 
Copyright 2015 - EJ-administration
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu